Arbejde

Jeg er på mange måder en nørd. Indrømmet. Det er jeg. Og jeg har på mange måder et lidt nørdet job, i hvert fald et job, hvor det at fordybe sig i en løbende udvikling er en nødvendighed, og hvor uventede situationer skal gribes og jongleres med, uden sikkerhedsnet.

Jeg underviser arkitekter og ingeniører i udviklingen af digitale bygningsmodeller. Jeg sidder på Hotline og udfordres på kryds og tværs i produkter som jeg kender og nogen gange også kloger mig på produkter som jeg ikke kender, men som mange års erfaring giver mig muligheden for at lyder som om jeg kender. Jeg rådgiver og vejleder i en række produkter udviklet internt i NTI CADcenter og søger hele tiden nye veje og udfordringer. Det er sgu da nørdet.

I NTI CADcenter udvikles der efterhånden en stor portefølje af produkter til byggebranchen, og flere af disse er jeg også involveret i, blandt andet skriver jeg hjælpefil til vores NTItools, et arbejde som jeg løbende forsøger at forbedre og udvikle. Jeg er også involveret i udviklingen af et beskrivelsesværktøj, hvor jeg sidder helt tæt på udviklerne, og fodrer dem med kravspecifikationer og mock-ups løbende – en rolle jeg nyder meget, idet den taler til mit kreative gen. Endvidere er jeg også involveret i produktet “Digital Aflevering“, som er lige min boldgade – en masse kobling imellem Revit og SQL-databaser. I love it.

Levnedsskildring (eller blot CV)

August 1994. Flyttede til Horsens. Klar til den sidste del af uddannelsen. Var blevet Byggeteknikker i Aarhus, og dengang var fortsættelse som konstruktør ikke mulig i Aarhus, derfor valget om Horsens.

Jeg påbegyndte min uddannelse med et ret begrænset kendskab til byggeri generelt, men med et glimrende kendskab til IT og specielt til AutoCAD, hvilket ret hurtigt kom mig til nytte, for indenfor kort tid havde jeg fundet mig en god ven i Niels Mikkelsen, en murer af lidt ældre dato på revalidering. Han og jeg gik godt i spænd og hvad han ikke vidste om byggeri, var ikke værd at vide – til gengæld kunne hans viden om IT ligge på et meget lille sted. Modsætninger mødes, og vi drog igennem de næste to år stor nytte af hverandres viden. Han lærte mig en masser om byggeri og jeg ham om IT og AutoCAD.

Sommeren 1996 var det hele forbi, og jeg var klar til at mødes verden som Bygningskonstruktør.

Fik en projektansættelse her i dagene efter afsluttet eksamen, og erfarede indenfor meget kort tid, at jeg intet vidste om byggeri og projektering i virkeligheden. Når teori og virkelighed mødes i en travl hverdag, så må teorien pænt bøje nakken og lade virkeligheden tage over.

Jeg startede mit arbejdsliv som konstruktør på en 386’er med Co-processor. Denne var nødvendig for at kunne trække en AutoCAD 10 og med en 14″ skærm – og så med glæden af en penplotter, der på gode dage kun tog 45 minutter for at printe en etageplan ud OG som på dårlige dage løb tør for blæk lige inden færdiggørelse, således at tegningen skulle printes om, mens chefen stod og skældte ud på alle i nærheden.

Jeg lærte her en masse om projektering og om vigtigheden i en god lagstruktur – noget der har fulgt mig lige siden.

Oktober 1996. Tilbudet om en stilling kom til mig via min gode ven Niels, og jeg slog til.

Tidens Tegn var en udløber af Aarstiderne, en lille tegnestue med 6-7 personer af blandede fag. Der blev projekteret på et for mig ukendt tegneprogram, Arris, så mine hovedopgaver her var mere rettet imod renoveringsopgaver med skitsering i hånden, samt detaljering og kvalitetssikring af de igangværende projekter. Planen var, at jeg skulle på kursus i Arris, men desværre løb tegnestuen ind i økonomiske vanskeligheder, da to store sager lukkede ned i foråret 1997, og vinden vendte lidt, så jeg lagde et par ansøgninger ind et par steder i Aarhus, og inden jeg nåede at finde ud af, om jeg var i færd med at blive sagt op, blev jeg kontaktet af Friis & Moltke.

April 1997. Friis & Moltke. En af de store arkitektfirmaer og nu skulle jeg igang derinde.

Allerede fra dag 1 kunne jeg mærke forandringen. Der var simpelthen flere penge og mere råderum. Der var bedre pc’er og nu hed programmet igen AutoCAD – denne gang version 14. Windowsbaseret, og med Point 5. Se, det var en helt anden snak.

Jeg blev ansat som projekterende på Sagahus-projektet. Et stort hotel og varehus-byggeri på Vesterbro i København. Meget spændende og udfordrende projekt. Der var mange meget erfarne arkitekter hos F&M, disse fik jeg virkelig lært meget af og hovedparten af min kommende viden omkring projektering erhvervede jeg her, for allerede på dette første projekt måtte vi igennem flere sparerunder, vi måtte sno os om byggeloven og arbejde over i voldsom grad, flere gange var jeg på arbejde herover natten og den efterfølgende dag med. Damn, vi gav den gas.

I årene hos Friis & Moltke lærte jeg meget om branchen, på godt og ondt. Der var mange gamle “sådan plejer vi at gøre” og en frygt for forandring, men der var også opbrud mange steder og mange nye unge mennesker blev ansat i de år. Jeg elskede at være hos F&M, men tiden gik (det gør den jo) og jeg begyndte at føle mig nicheplaceret, altid projekerende på AutoCAD, fordi “det var jeg jo så god til”.

August 1999. Jeg lod mig lokke at muligheden for at få lidt mere bredde på min projektering. Danbo Huse var midlet hertil. Et relativt nyt typehusfirma, der stadig var i sin vorden, og derfor gav plads til at skabe lidt rum. Der ville være kundekontakt, kortere projekttid, beskrivelser….en masse nyt. Jeg slog til.

December 1999. Danbo Huse gik i betalingsstandsning pga. dårlig ledelse og manglende fokus på netop ensartethed og struktur.

December 1999. Jeg var fritstillet fra Danbo Huse i forbindelse med deres betalingsstandsning, og så blev jeg ringet op af en tidligere kollega fra Friis & Moltke, Gorm Nielsen. Han og jeg havde arbejdet lidt sammen tidligere, inden han forlod firmaet og dannede sit eget – og han manglede en konstruktør og tænkte på mig. Jeg slog til med det samme.

Hos Gorm Nielsen var der hovedfokus på skolerenoveringer, hvilket også havde været hans tema hos F&M. Arbejdet foregik på en AutoCAD LT – jeg var tilbage i den verden igen, men arbejdet her bestod også i besigtigelser og beskrivelser af projekterne, hvilket jeg havde savnet hos F&M.

Jeg underviste et par af de ansatte hos Gorm Nielsen i AutoCAD, og igen kunne jeg mærke lysten til at beskæftige mig lidt mere med det, en ide jeg havde haft tidligere, og som gjorde væsen af sig i perioder. At undervise og supportere fremfor at projektere.

Skæbnen (eller hvad det nu end var) ville, at jeg til en messe i marts måned, gjorde et bekendtskab med en kvinde fra København, og da jeg luftede mine tanker vedrørende undervisning, så spurgte hun forundret, hvorfor jeg dog ikke søgte sådan en stilling i Hovedstaden – der var flere firmaer at vælge imellem end i Jylland, og efter at have sonderet terrænet lidt i en tid, så lagde jeg et par ansøgninger ind nogle steder og blev tilbudt arbejde begge steder.

Jeg valgte et firma i Farum, der skulle igang med at skabe en ny undervisningsafdeling. Den kunne jeg blive ansvarlig for. Ja tak, sagde jeg og flyttede til København.

Juni 2000. Fæster SCI i Farum.

Mit arbejde her bestod i starten i organiseringen af en ny uddannelsesafdeling. Der skulle undervises i en overbygning på AutoCAD, nemlig Architectural Desktop – det helt nye indenfor CAD. Det kunne jeg ikke, så det måtte jeg lære.

I august fik firmaet en opgave ind i huset. Et arkitektfirma, Wilhelm Lauritsen, var lige gået igang med et nyt projekt for Novo Nordisk, og de manglede en CAD/IT-ansvarlig på den satellit-tegnestue, de havde på pladsen i Hillerød. Var det mon noget for mig? Ja, mon ikke, og i det job lå også noget undervisning af deres interne personale, så jeg slog til og sad på den sag de kommende 1½ år.

På et tidspunkt skulle Arkitektgruppen Aarhus (Arkitema) have uddannet alle deres projekterende i AutoCAD i forbindelse med et skift fra Arris. I Aarhus skulle det foregå, og den tjans fik jeg også, så nu fik jeg min lyst stillet i forbindelse med undervisning. Arkitema gjorde efterfølgende brug af mig både i Aarhus og i Købehavn.

Årene frem til sensommeren 2003 lærte mig alt om AutoCAD og jeg fik undervist i stor stil.. Jeg kunne på det tidspunkt ikke overraskes på nogen måde i det program.

Jeg valgte dog, i august 2003, at flytte hjem til Aarhus igen pga. min datter, der på det tidspunkt var tæt på 6 år. Jeg ville gerne være tættere på hende og ikke bruge så megen tid på transport i forbindelse med at hente og bringe.

Jeg søgte lidt i Aarhus og fik arbejde ved en stor arkitektvirksomhed i Aarhus C.

Efteråret 2003. Hjemme i Aarhus igen, og tilbage som projekterende. Blev ansat på et stort nystartet projekt i Viby – Socialforvaltningen. Projekteringen foregik på AutoCAD 2002, hvilket undrede mig lidt, da 2004 versionen var blevet frigivet og den tilbød adskillelige forbedringer, som firmaet kunne drage nytte af.

Jeg sad ikke kun med AutoCAD denne gang. Jeg fik også ansvar for en del beskrivelsesarbejde og var med på det rent designmæssige plan også, så alt i alt var SHL et dejligt udfordrende sted at arbejde. Flere igangværende projekter manglede bemanding, så jeg havde flere sideløbende projekter sammen med Socialforvaltningen.

Jeg kom fra en stilling, hvor jeg skabte rammerne for den digitale udvikling. Ting blev prøvet af og mange gange med positive resultater. Hos SHL oplevede jeg dog en stagnering i det digitale, for firmaet havde fået skabt en struktur omkring netop AutoCAD 2002, der var blevet oprettet en række makroer m.m. og bindinger til tegningslister, der forhindrede nytænkning – efter min mening, og det havde jeg nogle sammenstød med IT-gruppen om.

Frem til ultimo 2004 gik arbejdet sin stille gang, men så fik jeg en opringning.

Jeg blev en eftermiddag ringet op af en bekendt fra Betech Data. Hun havde fået en forespørgsel fra en kunde vedr. en dygtig supporter til undervisning i AutoCAD Architectural Desktop. Det hed nu 2006 og havde undergået en voldsom forvandling siden min tid hos Fæster SCI. Jeg lurede lidt på firmaet, tænkte lidt over mulighederne for at komme tilbage som supporter og traf et valg.

D. 1/2-2005 blev jeg ansat hos Vianova Systems i Aarhus.

Vianova gjorde sig primært i Civil-verdenen med et egenudviklet produkt – NovaPoint, der var vidt udbredt hos amter og kommuner til optegning af veje og anlæg i terræn, men de havde også en del kunder der skulle opgraderes til ADT 2006, og derfor kom jeg ind i firmaet. Jeg kendte ikke så meget til produktet, men lærte mig det primære inden opstart og så var jeg klar.

Den største kunde var Rambøll, og henover foråret gik en del af min tid med undervisning af de projekterne herfra. Jeg lærte også 3D Studio Viz, og afholdte nogle kurser i det, men henover sommeren døde opgaverne lidt ud og jeg sad i flere måneder kun på hotline og dygtiggjorde mig i ADT 2006, hvilket på alle måder kom mig til gode senere, men også den gang fik mig til at tvivle på, om min beslutning om skiftet til netop Vianova havde været korrekt.

I september måned kiggede jeg mig lidt omkring og så at NTI CADcenter søgte hjælp. Jeg fik en snak med dem og vi fandt fælles fodslag.

1/12-2005 begyndte jeg hos NTI CADcenter og har været der siden. I skrivende stund tæt på 11 år, og det er laaaang tid, når man tager min historik i betragtning.

Jeg startede med undervisning i ADT primært, og AutoCAD sekundært. Masser af arbejde, masser af kurser, masser af erfaring. 2006-07 var 100% undervisning. Jeg stod primært for undervisning af ingeniører på ADT/ACA, og da Revit i 2007-2008 begyndte at være en seriøs spiller, var det naturligt at jeg flyttede med herover og har siden haft mit fokus her.

Jeg underviser i dag stadig i Revit og skriver mange af vore kompendier. Min Revit-viden (og AutoCAD-viden) kommer mig nu også tilgode i forbindelse med min tilknytning til vores F&M-system – Mdoc FM – hvor både Space Management-delen og Digital Aflevering kræver viden om disse produkter. Jeg sidder også stadig på Hotline og er med i udviklingen af vore værktøjer til Revit – NTItools.

Her – ultimo 2016 – er jeg projektleder på udviklingen af vores beskrivelsesværktøj – Bdoc (navnet ligger ikke fast).

Jeg har også gennemført en PRINCE2 projektleder uddannelse og er certificeret projektleder efter disse principper.

1/2-2017 går jeg ned i tid hos NTI CADcenter. Jeg har fået bevilget 22½ time ugenligt, hvilket svarer til 3 dage på arbejde og 2 dage til mit nye studie, som jeg påbegynder 7/7-2017 på Aarhus Erhvervsakademi.

Jeg vil igang med en Akademiuddannelse i “Softwareudvikling” – nørd er man vel – og for at give mig selv tid til at netop studere igen, så har jeg altså valgt at hellige to dage om ugen til netop dette studie. Det vil forløbe over 3 år regner jeg med, og så må tiden jo vise, hvad der skal ske efterfølgende. Uddannelsen kan komme mig til gode hos NTI CADcenter, idet jeg så selv ville kunne virkeliggøre egne ideer til bla. Revit, men det vil også åbne op for en sidebeskæftigelse som programmør.

…her vil være blogs om nogle af de ting jeg arbejder med…