Bevægelse

Jeg begyndte at interessere mig for Aikido i 2015, og i det møde åbnedes der sig en ny verden for mig, en verden af bevægelse.

Jeg blev meget grebet af det smukke i netop Aikido, i filosofien bag denne type selvforsvar, der på alle måder er ikke-konfronterende. Lidt længere nede på siden beskriver jeg mere uddybende om mit møde med denne filosofi. Aikido fordrer en vis smidighed, og ledte mig derfor naturligt imod yogaen, for efter mange års vægttræning var min krop ikke ligefrem bevægelig  i alle led. Yogaen ledte mig ind i mødet med Tantra-verdenen. Et møde jeg beskriver meget mere om under netop dette punkt, og som på alle måder forandrede den verden jeg kendte. Den dynamiske del af Tantra-massagen ledte mig helt naturligt ind i kontaktimprovisationen, dans i nærhed/bevidsthed, og derfra tilbage til Aikidoen igen. Ringen blev sluttet.

Herunder vil jeg beskrive mine møder med bevægelse i alle dens former:

Aikido
Yoga
Kontaktimprovisation

Aikido

Aikido er en moderne japansk kampkunst. Aikido kan oversættes til “den harmoniske hånds/krafts vej”.

For at give en fornemmelse af indholdet kan man sige følgende: “ai” og “ki” tilsammen betyder, at sindene eller energierne mødes/bringes i harmoni. Rent kampteknisk betyder det, at man smelter sin egen energi eller fokus sammen med modstanderens (der ankommer som et angreb), hvorefter man overtager kontrollen af denne nu forenede energi eller hensigt – og neutraliserer den i form af et kast eller en låsMen i en mere filosofisk betydning er der tale om, at man tilpasser sig modstanderens hensigt og derefter vejleder ham i en mere hensigtsmæssig retning, hvor (ideelt set) hverken angriber eller forsvarer kommer til skade. Herved viser man, at der er en måde at leve på, hvor et menneske kan holde sine egne grænser – uden at have brug for at overskride andres.

Dette indebærer, at teknikken er fuldstændigt tilpasset til/timet med angrebet; at man indtager en fordelagtig position; at man bevarer initiativet; og at man holder angriberen ude af balance og derved fratager modstanderen troen på, at det kan betale sig at fortsætte angrebet – men det kræver års træning at udnytte det.

Jeg søgte det afvæbnende fremfor det aggressive, og det har jeg fundet i Aikido. Jeg søgte det rolige og meditative, og det har jeg ligeledes fundet i Aikido. Balance i bevægelse giver balance i livet. Det at lære kroppens bevægmønstre at kende er fascinerende, det gælder både i Aikido, såvel om i kontaktimpro og dynamisk massage. En krop bevæger sig ikke i lige linjer. Den bevæger sig cirkulært og det er et af principperne i Aikido, at lade bevægelsen fortsætte sit naturlige forløb og derved træde væk fra angrebet – uden aggression eller brug af styrke.

Der findes dog både blide og voldsomme grupperinger indenfor Aikido, men så gælder det jo blot om at vælge den retning der føles rigtig.

Yoga

Mit møde med yoga var een naturlig forlængelse af mit møde med Aikido. Jeg søgte en metode til at få lidt mere smidighed i min stive gamle krop, der efter alt for mange års vægttræning led (og lider) af en skrækkelig stivhed i alle led. Aikido’en satte gang i en positiv udvikling, men jeg søgte noget mere, og derfor begyndte jeg i sommeren 2015 at deltage på hold i Hatha Yoga ved Fitness World. Egentlig ville jeg nok have foretrukket et mere “rigtigt” yoga-center, men nu var jeg medlem hos FW og de udbyder hold, så hvorfor ikke, tænkte jeg, og så var jeg i gang.

Hatha Yoga tror jeg er et godt valg for mig, og så er timerne hos FW så dejligt fri for den spirituelle vinkel, som jo ellers gennemsyrer yoga-verdenen (eller den del jeg har oplevet). Der sendes et “Namasté” afsted i ny og næ, men det er også alt, til gengæld oplever jeg desværre så også ind imellem, at instruktørerne har mere travlt med at demonstrere deres egen formåen, end at give deltagerne tid til at mærke strækkene i de forskellige positioner. Der kommer “fitness”-opdragelsen nok ind i udførelsen, og så gælder det jo bare om at vælge de instruktører, der matcher den intention som man ønsker af timen. Det virker i hvert fald for mig.

Jeg har prøvet adskillelige former for yoga, blandt andet på et Retreat i sommeren 2016 (som jeg også har skrevet lidt om), og Hatha Yoga virker bedst for mig, dog er både Aerial Yoga og Acro Yoga underholdende at være med til, og det sker da også at jeg melder mig på hold i disse typer.

Kontaktimprovisation

“Da æblet faldt på hans hoved, blev Newton inspireret til at beskrive de tre bevægelseslove, som bærer hans navn.(…). I sine bestræbelser på at være objektiv, overså Newton spørgsmålet om, hvordan det føles at være æblet. Når vi sætter vores legemesmasse i bevægelse, hæver vi os over tyngdekraften og nærmer os centrifugalkraftens svingende, cirklende tillokkelse. Dansere rider på og leger med disse kræfter.”

(Steve Paxton i “Fall After Newton” Videoda. 1987)

Når man bevæger sig frit, så følger kroppen sine egne mønstre. Dette har jeg lært i Aikido, og ligeledes i den dynamiske tantramassage, og det har interesseret mig i nogle år nu, det at bevæge mig, så er lære Kontaktimprovisation har blot været en naturlig udvikling for mig. Desværre har jeg ikke kunnet være så aktiv som jeg gerne ville, grundet problemer med min nakke, men jeg håber på, at 2017 bliver et inspirerende år for mig i relation til netop denne dans.

Kontaktimprovisation er nemlig en dans, en dans i fuldstændigt nærvær, for i det øjeblik tankerne overtager, så tabes kontakten. Dansen forsvinder og tilbage er blot tanken om den. Dansen er sanselig som en massage. Den er tæt og varm. Det er bevæge sig sammen, uden at ville andet end netop det, er så fantastisk en følelse, og det fjerner også (med tiden) forskrækkelse over at skulle mærke en anden mand tæt på sig, for kontakten er jo den samme, huden er den samme, om den sidder på en mand eller en kvinde.

Jeg ser Kontaktimprovisation som det naturlige bindeled imellem Yoga, Aikido og Tantra-massagen. Bevægelse i nærvær. Ikke at have et mål med at “ville” noget, men blot lade kroppen bevæge sig naturligt og afslappet.